Stora Hällsta, Finntorpsvägen 29

733 94 Sala

Tel: 0224-151 66
Mobil: 070-14 17 034

E-post: stora.hallsta@tele2.se